Sylwch: id yw’n bosibl arbed gwybodaeth ar y ffurflen hon. Felly os ydych yn rhagweld y bydd eich cais yn cymryd nifer o oriau i’w gwblhau, byddai'n well i chi lwytho'r fersiwn pdf neu Word i lawr i’w lenwi a chopïo’r testun i'r ffurflen hon wedyn ar gyfer ei gyflwyno.

Ffurflen Gais ar gyfer swydd yng Nghyngor Bro Morgannwg

Cais am swydd

Manylion personol

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi nodi cyfeiriad e-bost dilys am y byddwn yn defnyddio hwnnw er mwyn rhoi cadarnhad i chi fod eich cais am swydd wedi'i gyflwyno.